Morarente (forsinkelsesrente) i Danmark - Morarenteloven § 5

Kalkulatoren beregner lovpligtige eller egne definerede morarenter (forsinkelsesrenter) i Danmark efter den danske lov om renter ved forsinket betaling m.v. af 21.12.1977 nr 638, jf. Lovbek. nr. 743 af 4. september 2002 (morarenteloven). Ny morarentesats der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8,00 %-enheder, fastsættes af Nationalbanken henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. Nuværende morarentesats udgør 8,20 % pro anno fra 1.7.2014 til 31.12.2014. Rente af pengekrav, der forfalder den 1. marts 2013 eller senere bliver fastsat til den referencesats Danmarks Nationalbank fastsætter henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år, med et tillæg på 8,00 %-enheder. For pengekrav, der forfalder før 1. marts 2013 er det lovbestemte tillæg ved fastsættelse af morarenten fortsat 7 %-enheder frem til 1.7.2013.

Renteberegningen er i overensstemmelse med dansk sædvanlig praksis baseret på 360 rentedage pr år og 30 rentedage pr måned. Der regnes ikke renters rente. Begge disse forudsætninger kan ændres under "Avancerede valg".

For alle forfaldsdage (startdage) der falder på enten en lørdag, søndag, helligdag eller Grundlovsdagen 5. juni, foreslår kalkulatoren at flytte forfaldsdagen frem til den følgende søgnedag. Brugeren kan selv beslutte om kalkulatoren skal gøre en sådan justering.

Brugeren kan også tilføje delbetaling og tillægsbeløb. Under ”Avancerede indstillinger” er der flere alternativer i renteberegningen, herunder mulighed til at angive fordelingen af en delvis betaling mellem påløbne renter og hovedstol.

Alle de historiske morarenter tilbage til 1.8.2002 er indbygget i kalkulatoren på www.interestia.dk.