Morarente (forsinkelsesrente) i Danmark der forfalder fra 1.3.2013

Kalkulatoren beregner lovpligtige eller egne definerede morarenter (forsinkelsesrenter) i Danmark der forfalder fra 1.3.2013 efter den danske lov om renter ved forsinket betaling m.v. af 21.12.1977 nr 638, slik ændret ved Lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler af 18. december 2012. Ny morarentesats der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8,00 %-enheder, fastsættes af Nationalbanken henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. Nuværende morarentesats udgør 8,20 % pro anno fra 1.7.2014 til 31.12.2014.

Renteberegningen er i overensstemmelse med dansk sædvanlig praksis baseret på 360 rentedage pr år og 30 rentedage pr måned. Der regnes ikke renters rente. Begge disse forudsætninger kan ændres under "Avancerede valg".

For alle forfaldsdage (startdage) der falder på enten en lørdag, søndag, helligdag eller Grundlovsdagen 5. juni, foreslår kalkulatoren at flytte forfaldsdagen frem til den følgende søgnedag. Brugeren kan selv beslutte om kalkulatoren skal gøre en sådan justering.

Brugeren kan også tilføje delbetaling og tillægsbeløb. Under ”Avancerede indstillinger” er der flere alternativer i renteberegningen, herunder mulighed til at angive fordelingen af en delvis betaling mellem påløbne renter og hovedstol.

Alle de historiske morarenter tilbage til 1.3.2013 er indbygget i kalkulatoren på www.interestia.dk.